Social selling & sisältömarkkinointi

tukemassa myyntiä ja markkinointia

Ostokäyttyminen on muuttunut paljon sekä kuluttajamarkkinoinnin, että B2B-markkinoinnissa. Esimerkiksi B2B ostopäättäjistä 54%  käyttää sosiaalista mediaa tiedonetsinnässä tarvitsemistaan ratkaisuista.
Lähde: BuyerSphere 2018

Yrityksen markkinoinnissa sosiaalinen media on monesti avainasemassa. Toimiva sosiaalisen median markkinointi edellyttää myös selkeää strategiaa ja suunnitelmallista toimintaa.  Yritykselle valitaan sen kohderyhmien perusteella parhaat kanavat ja luodaan somestrategia, jossa yhdistetään harkittu viestintä ja sisällöntuotanto. Toinen tärkeä osa on aktiivinen osallistuminen keskusteluihin eri some-alustoilla. Tämä on mahdollisuus luoda yrityksestä ja sen asiantuntijoista kuvaa alan asiantuntijoina. Tämä edellyttää myös aktiivista kuuntelua sekö asiakkaiden auttamista – tämä antaa lisää asiakastuntemusta sekä luo asiakkaille luottamusta.

Tavoitteiden määrittely auttaa sisällön suunnittelua

Vaikka yrityksen tavoite on monesti yksinkertaisesti lisätä myyntiä niin, tavoitteet kannattaa määritellä myös erikseen jokaiselle markkinoinnin ja viestinnän kanavalle sekä miettiä niiden roolia. Asettamalla järkevät tavoitteet yritys pystyy mittaamaan miten se on onnistunut ja asettamaan tämän jälkeen uusia kehitystavoitteita, jotka auttavat sitä myymään jälleen vielä paremmin.

Kuka vastaa asiakkaillesi ja miten tämä palvelee yritystä? Tarvitsetko yhteisömanagerin?


Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa on nykyaikaista asiakaspalvelua, jolla varmistetaan asiakkaiden tyytyväisyys sekä hoidetaan mahdolliset maineongelmat ennen kuin niistä tulee liian isoja. Hyvä yhteisömanageri vastaa asiakkaille somessa ja auttaa heitä saamaan enemmän hyötyä ostamastaan palvelusta tai tuotteesta. Hyvä yhteisömanageri voi myös nostaa brändin yrityksen brändin uudelle tasolle omalla aktiivisuudella.

Kuluttajan saama kohtelu liikkeessä tai sosiaalisessa mediassa voi näkyä nopeastikin yrityksen viivan alla. Tämä tulee yleensä sosiaalisessa mediassa ilmi helposti ja tämän vuoksi nopea ja fiksu toiminta on tarpeen.

 

Mitä hyötyä Social Sellingistä on?

Social selling voisia kuvailla lyhyesti sosiaaliseksi myymiseksi ja käytännössä se edellyttää mysö tietynlaista tapaa toimia. Ideana on luoda lisää yritykselle lisää myyntiä olemalla läsnä ja osallistumalla keskusteluihin asiakkaan kanssa eri kanavissa. Pelkkä läsnäolo ja keskustelu eivät riitä vaan se edellytää aktiivista otetta ja alkuun myös auttamista ilman myymistä. Suora myynti karkoittaa ihmiset, mutta auttamalla heitä saat heidän luottamuksensa ja opit lisää mahdollisista asiakkaista.  Tämä luo sinulle tilaisuuden auttaa asiakasta vielä lisää ja tarjota myös omia palvelujasi, kun näet siitä aitoa hyötyä asiakkaalle. 

Osa toimintaa on siis aktiivinen osallistuminen keskusteluihin ja kiinnostavan sisällön tuottaminen ja jakaminen somessa. Toinen osa on siis asiakkaiden auttaminen. Jotta Social Sellinngistä saa myös hyötyä on lu9tava valmiiksi myös toimintatavat miten omia palveluita tarjotaaan tarvittaessa nopeasti, sillä tärkeä osa myyntiä on myös nopea toiminta sillä asiakkaan kiinnostus voi lopahtaa tai joku muu ehtii tarjota asiakkaalle palvelua sillä välin kun mietit mitä tarjoaisit, miten sen esittäisit ja mitä se oikeastaan maksaisi.