aidot kuvat yrityksestä

luovat uskottavuutta

Valokuviin kannattaa panostaa jos haluat erottua joukosta

Aidot kuvat yrityksestä ja sen henkilöstöstä luovat yrityksestäsi ja sen palveluista helposti lähestyttävän ja aidon mielikuvan.  Hyvä kuvaaja valitsee osaa ohjata henkilöitä ja valita oikeat kuvakulmat luodakseen halutun mielikuvan.

Henkilöiden ohjauksessa kuvauksessa on tärkeää luoda luottamus ja saada kuvattavat rentoutumaat. Sen kyllä näkee kuvista jos henkilöt jännittävät tai eivät koe tilannetta miellyttäväksi. Tässä hyvä kuvaaja osaa tehdä kuvauksen helpoksi kuvattavalle suunnittelemalla ja valmistautumalla kuvaukseen etukäteen.

Videoilla herätät asiakkaan kiinnostuksen ja luottamuksen

Videoiden merkitys markkinoinnissa kasvaa koko ajan ja niiden osuus verkon viestinnästä kasvaa jatkuvasti. Ennusteiden mukaan vuonna 2021 yli 80 prosenttia verkon viestinnästä tulee olemaan videoita. 

Videoiden avulla voit esitellä asiakkaille tuotetta, yritystä tai vaikkapa tyytyväisen asiakkaan. Videon avulla katsoja näkee ja kuulee asian omakohtaisesti. Videoita voit myös käyttää hyödyksesi useassa eri kanavassa – vaikkaoa yrityksen nettisivuilla, somekanavissa ja YouTubessa. Näistä voidaan myös tehdä eripituisia versioita eri markkinoinnin tarkoituksiin.