Työntekijälähettilyys hyödyttää sekä yritystä, että työntekijää

Posted on Posted in Work

LinkedIn on kaikille asiantuntija-, IT- ja johtotehtävissä työskenteleville ammatillisen viestinnän näkökulmasta se kaikkein tärkein sosiaalisen median kanava. LinkedInin avulla jokainen meistä voi pitää yhteyttä omaan ammatilliseen verkostoonsa ja rakentaa samalla myös yritykselle asiantuntijaimagoa.

Yrityksen kannalta ajateltuna työntekijälähettilyyden tärkein idea on se, että organisaation viesti voidaan työntekijöiden kautta jakaa laajemmalle yleisölle ja kertoa uskottavammin. Jokainen meistä varmasti uskoo helpommin ystävän kertomusta hyvästä tuotteesta kuin yrityksen lähettämää mainosviestiä.

Kun työntekijä oman työnsä tiimellyksessä livetwiittaa osallistuessaan seminaariin tai kirjoittaa yrityksen blogiin hän toimii yrityksensä lähettiläänä. Tällä toiminnalla hän viestii myös yrityksen asiantuntemuksesta laajemmalle kohderyhmälle. Vaikka tämä onkin yritykselle hyödyllistä, niin se ei välttämättä itsessään jaksa innostaa työntekijää riittävästi tähän. Yrityksen kannattaakin kertoa työntekijöille tämän hyödyt juuri hänelle.

Henkilökohtaiset hyödyt – luo oma asiantuntijabrändisi:

Se, että tuot esille edustamasi toimialan ja organisaation sisältöä sekä tietenkin tuotat tai kuratoit sitä, vahvistaa käytännössä myös omaa asiantuntijuuttasi. Edellyttäen tietenkin, että et toista vain organisaation viestejä ihan papukaijana ja kopioi niitä sellaisenaan omaan LinkedIn päivitykseesi. Viestin pitää tuoda aina jotakin uutta ja omaa näkökulmaa asiaan ollakseen kiinnostava ja luottamusta herättävä.

Aina kun yrityksen työntekijä kirjoittaa vaikkapa LinkedIniin tapahtumasta tuoden siihen samalla omaan työhönsä liittyvän näkökulman hänen seuraajajoukkoonsa liittyy uusia jäseniä. Tämä kasvattaa hänen ammatillista verkostoaan mistä on hyötyä vaikkapa uutta työpaikkaa haettaessa. Esimerkiksi LinkedIn on kasvanutSuomessakin jo varteenotettavaksi verkostoitumisen ja työnhaun kanavaksi. LinkedInin omien tietojen mukaan Suomessa oli huhtikuussa 2017 990 000 käyttäjää mikä on jo merkittävä määrä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *