Jäsenlehti

Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen lehden visuaalinen suunnittelu ja toteutus.