Työntekijälähettilyys hyödyttää sekä yritystä, että työntekijää

Posted on Leave a commentPosted in Work

LinkedIn on kaikille asiantuntija-, IT- ja johtotehtävissä työskenteleville ammatillisen viestinnän näkökulmasta se kaikkein tärkein sosiaalisen median kanava. LinkedInin avulla jokainen meistä voi pitää yhteyttä omaan ammatilliseen verkostoonsa ja rakentaa samalla myös yritykselle asiantuntijaimagoa. Yrityksen kannalta ajateltuna työntekijälähettilyyden tärkein idea on se, että organisaation viesti voidaan työntekijöiden kautta jakaa laajemmalle yleisölle ja kertoa uskottavammin. Jokainen meistä […]